top of page

Kokořínsko, Šemanovický a Kokořínský důl


-kdy-07/2018

-kde-Kokořín (Truskavna - Jestřebice - Lhotka)

-jak se tam dostat-autobusem do Kokořínského dolu, autem

-čas-7 hod (16 km) v případě Truskavna - Mšeno, při okružním výletu cca 12 km

Přestože jsme tento výlet podnikli jako víkendový, zdaleka nejzajímavějším byl úsek, který jsme šli poslední den. (V Pátek autobusem do Chudolaz, po modré na zříceninu Starý zámek, na kterém nám v noci nad hlavami kvičeli plchové a házeli po nás bukvice, druhý den do Vidimi, po žluté přes Sitné do Zimořského dolu, po modré do Truskavenského dolu kde začíná opět žlutá značka a Šemanovický důl). Výlet by se dal pojmout i jako jednodenní s výchozím bodem U Grobiána nebo u hradu Kokořín, kde staví autobus, nebo je možné parkovat.

Hned na začátku Šemanovického dolu je jeskyně Klemperka, vytesaná do skály několik metrů nad zemí a ukrývající vchod do dalších prostor, kde je i parném horku velmi chladno. Nakonec jsme tady také přespali. Bylo to zajímavé ležet tak vysoko nad terénem a mít o všem rozhled. Ráno jsme dokonce viděli pasoucí se srnku. Další den jsme pokračovali dál dolem, asi po kilometru je soustava jeskyní - osada Rozbořenka, jeskyně jsou velmi studené a vlhké, ale kdyby pršelo, také se tu dá přespat. Pokračovali jsme dál do Jestřebic, chvíli po cyklostezce, chvíli po naučné stezce, cesta stoupá pěkně pomalu a tak se hezky šlapalo. Těsně před Jestřebicemi je v lese starý kamenný most.

Z Jestřebic jsme sešli po modré do Kokořínského dolu a pokračovali po červené až do Lhotky u Mělníka na vlak. Těšili jsme se že se vykoupeme v rybníku Harasov, čím víc jsme se k němu blížili, tím víc se ale blížila i bouřka. Vykoupat jsme se stihli, ale Kokořínský důl jsme pak museli absolvovat skoro rychlochodeckým tempem (mám to tam moc ráda, ale kochat se a fotit nebyl čas). Na vlakovou zastávku jsme dorazili asi 5 vteřin předtím než se spustil liják. O víkendu jezdí do Mšena z Prahy speciál - Spěšný vlak Kokořínský expres, složený ze starých vagonů. Když jsme nastupovali, dorazili další turisté, které slejvák zastihl na cestě - voda z nich crčela ještě v Praze!

Štítky:

bottom of page